Kiropraktikk

Kiropraktikkens far hette Hippokrates 400 f.Kr. og var den som oppdaget viktigheten av å kunne alt om ryggraden ettersom så mange sykdommer ofte har sammenheng med ryggraden.

Michael Ohrling har laget en forklaringsmodell på kiropraktikken. Den teoretiske forestillingen går ut på at manipulasjonsbehandling har en smertelindrende effekt. Endorfinlignende substanser, kroppens eget morfin, frisettes ved tøyning av leddkapsler og ligament via mekanoreseptorer som i sin tur påvirker smertereseptorene.

BMA (British Medical Association) aksepterte denne forklaringsmodellen i 1986.

Hensikten med manipulation er å gjenskape og normalisere den tapte bevegeligheten i ett segment, og å bryte unormale nevrologiske refleksfenomen.

Det finnes to ulike teknikker:

* Low velocity (fart) throsts
* High velocity throsts

Low velocity har som oppgave å langsomt påvirke den reduserte bevegeligheten, som først og fremst skyldes av forkortede muskler og ligament.

High velocity består av tre viktige faktorer som utføres under mailpulationsbehandlingen.

* Rett retning
* Liten kraft
* Høy hastighet

Hesten har halvparten så stor disk som mennesket. Dette skyldes at mennesket har mer bevegelse i ryggen enn hesten. Og får å ha bevegelse mellom to virvler må man ha en disk. Hesten har 29 disker. I disken finnes en kjerne som heter nucleus pulposus som går over i en fastere fibrering som kalles anulus fibrosus.

Nucleus oppgave:

* Er å virke som en buffert ved å ta opp belastning
* Skape jevn trykkfordeling mot anulus og dekkplatene
* Virke som ett kulelager ved bevegelse i
ryggraden

Anulus oppgave:

* Å binde sammen virvlene
* Å virke støtdempende ved belastning
* Holde nucleus på plass
* Å motvirke ufysiologiske bevegelser